Krachtig & verbindend leiderschap | post HBO

Als leidinggevende is het belangrijk om hoofd, hart en handen te gebruiken. In de praktijk is er echter meer nodig. Continue veranderingen vragen veerkracht, leiderschap en krachtig teamwork. Maar dan komt de vraag: hoe krijg ik mijn mensen mee? De stijl van leidinggeven moet matchen met de situatie om effectief leiderschap tot stand te brengen. Ontdek tijdens deze inspirerende opleiding hoe je leiding geeft aan gedragsverandering.

Leidinggeven aan de onderstroom

Verandermanagement en psychologie

Je oefent veel met ervaren trainers en deelnemers, zodat je de nieuwe inzichten en vaardigheden direct in de praktijk toepast, bijvoorbeeld omgaan met onzekerheid, houden van slechtnieuwsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tijdens dit inspirerende leiderschapsprogramma word je uitgedaagd om jouw manier van samenwerken, managen, leiden en coachen verder te ontwikkelen. In korte tijd weet je toepasbare kennis te koppelen aan je eigen praktijk en dit met je team meetbaar te maken. Via deze praktische opleiding ontwikkel jij je tot de professionele leidinggevende die zijn doelen samen met het team bereikt.

Resultaat

Je vergroot je kennis en inzicht in het vakgebied van de psychologie​
Je bent in staat mensen beter in te schatten en effectiever te handelen
Je bent in staat gedrag van mensen te observeren, te analyseren en positief te beïnvloeden​
Je leert de psychologische processen signaleren op verschillende organisatiegebieden​
Je vergroot je leiderschap door de balans tussen taakgerichte en mensgerichte aspecten​
Je invloed groeit doordat je mensen en processen in beweging krijgt​
Je leert het potentieel van je medewerkers en/of collega’s beter te benutten​
Je leert vanuit vertrouwen leiding te geven aan groepsprocessen​
Je bent in staat om in situaties van verzuim, weerstand, conflicten en verandering een verbinding te maken met alle stakeholders in het veld​
Je bent in staat organisatieverandering vanuit menselijk perspectief te benaderen.

Gevalideerd, lees hier meer

Vanuit de samenwerking met vollkr8.

Praktijkopdracht & certificaat

De deelnemers werken gedurende de opleiding aan praktijkgerichte eindopdracht, waarin de opgedane kennis en inzichten toepast worden op de organisatie en reflecteert je op je eigen ontwikkeling. Als je de eindopdracht met een positief resultaat afsluit, ontvang je het post HBO certificaat ‘Professioneel Leidinggeven’.

Voor wie?

Deze inspirerende training  is bedoeld voor leidinggevende, managers, MT, professionals, schoolleiders, consultants, projectleiders, salesmanagers en ondernemers. Om te in te kunnen schrijven voor dit programma op is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring gewenst.

Aanpak Actieleren

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Vlootschouw | Team Navigator

De Team Navigator versterkt de principes van Actieleren door concreet groei en ontwikkeling vast te leggen en de voortgang gedurende het gehele programma zichtbaar te maken. Door het meten van ontwikkeling kun je verwachtingen en bijdragen verbinden aan afspraken die bijdragen aan zowel ontwikkeling en resultaat. Zowel de deelnemer als opdrachtgever zien op deze manier hoe de opgeleverde opdrachten in het programma past bij de verwachte persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer.

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Oude gewoontes sluipen ongemerkt weer binnen en wil je de opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een gratis terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en netwerken. Nieuwe inzichten, ervaringen, leerwensen met elkaar delen en  je krijgt praktische handvatten mee om deze direct toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken. De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, nuttige links, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie en interactieve toepassingen, zoals een Virtueel Klaslokaal, online coaching, e-learning, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Herregistratie Schoolleidersregister PO

Herregistratiewaarde 100%

Deze leergang is in het kader van de herregistratie dekkend bevonden bij het thema: ‘Persoonlijk Leiderschap’ , Wildcard, en bij de deelthema’s: ‘Organisatie van de school’, ‘HR-beleid’ en ‘Bedrijfsvoering, Financiën en Huisvesting’ uit het thema ‘ Regie en Strategie’ en het deelthema ‘Omgaan met verschillen als team’ en ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ uit het thema ‘Omgaan met verschillen’. Lees hier meer

Gevalideerd, lees hier meer.

Vrijblijvend voorstel

Ontvang geheel vrijblijvend een voorstel voor professioneel leidinggeven.

TRAINERS

Paul van der Velde
Paul van der VeldeSenior Trainer/lifecoach
Ik heet Paul van der Velde en ben vader van drie kinderen begin dertig. Alle pubertijd zaken, andere crises hebben we meegemaakt.

Als trainer & coach mag ik sinds 1992 met veel plezier andere mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Zoveel verschillen en toch ook zoveel overeenkomsten.

Vanuit mijn achtergrond als internationaal gecertificeerd NLP trainer, master in ‘The Science of Mind’, Rationele Effectiviteit Trainer, Transactionele Analyses, Science of Mind en Action Learning geloof ik in een leven lang leren. Geen droge theorie maar “doen wat je zegt”.

Uit de dertig jaar ervaring vind ik het van belang en ben ik in staat om ‘het oude’ met ‘het nieuwe’ te verbinden. Ik kijk er dan ook naar uit met je te werken. Met verbindende groet, Paul

Corjan van der Veen
Corjan van der VeenSenior Trainer/lifecoach
Ik heet Corjan van der Veen en ben vader van drie kinderen in de puberteit. Naast mijn interim- werkzaamheden binnen het onderwijs, heb ik mijn MBA afgerond met een major in veranderkunde.

Om mijn kennis beter te kunnen plaatsen in groepen heb ik de Action Learning opleiding afgerond. Deze combinatie maakt dat ik naast het bouwen aan verandering, ook in staat ben om mensen te bewegen om vragen te stellen. We denken graag in oplossingen om daarmee op korte termijn winst te maken. Door goede vragen te stellen kom je verder in de fase, waar het probleem ontstaan is. Op deze manier kun je de onzichtbare problemen achter de zichtbare problemen onderzoeken en daarmee de lange termijn winst gaan halen. #Durftevragen en ik neem je mee in de wereld van Action Learning. Hartelijke groet, Corjan

Jos Grob
Jos GrobSenior Trainer/oprichter Vollekr8
Jos Grob MBA MCA is oprichter van Vollekr8.
Zijn uitgebreide achtergrond in het ontwikkelen van managers, leiders en coaches zet hij met veel passie in om oplossingen te vinden voor management- en organisatievraagstukken.

Sinds 2015 is hij Master Coach Actieleren. Collega’s, klanten en deelnemers beschrijven hem als krachtig, enthousiast, inspirerend en motiverend.