PRIVACYBELEID

Global Edutainment respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Global Edutainment verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Global Edutainment persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Global Edutainment gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op Global Edutainment rustende wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de planning en uitvoering van de opleiding. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Global Edutainment informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. Global Edutainment zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Global Edutainment of indien Global Edutainment daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Global Edutainment bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Global Edutainment mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Global Edutainment richten door een e-mail te sturen naar info@globaledutainment.nl onder vermelding van uw naam en adres. Global Edutainment zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Global Edutainment de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Global Edutainment kan deze Privacy Beleid pagina wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Beleid pagina is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

LET OP: Voor informatie over, aanpassing van of verwijderen van uw persoonsgegevens dient u een telefoonnummer te verstrekken, waarop u gebeld kunt worden, zodat uw identiteit geverifieerd kan worden.