translator

Double-click

Select to translate

 

Dynamische Dialoogvorming

Samenwerken is vanzelfsprekend door dynamische dialoog vorming. De kunst is een klimaat te scheppen waarin je altijd integer handelt en vertrouwen creëert. Authentieke communicatie maakt de weg vrij om focus te hebben en je doelen te behalen.

Rust en vertrouwen in de toekomst!

 • Waarom? – Je interne dialoog dicteert voor een groot deel hoe je leeft. Jij bent de regisseur, dus neem je levensstuur in handen. Dit geeft je rust, vertrouwen en focus.
 • Hoe? – Door action learning met gelijkgestemden. Een specifieke manier van in dialoog gaan en van elkaar leren.
 • Wat? – Je gaat enkele dagen doorheen het jaar als groep trainen wat voor jou het beste resultaat geeft.
 • Integratie – Heb je als ‘regisseur’ de Dynamische Dialoogvorming onder de knie, dan ga je merken dat het vanzelf gaat.
 • Toekomst – Jij bent de smid van je eigen leven. Al direct merk je dat het vanaf dag 1 beter gaat.

Een bundeling van inzicht, kennis en ervaring gebaseerd op ruim 25 jaar ervaring. Je gaat naar de kern van de zaak: jijzelf. Het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid wordt verankerd. In de organisatie gaan verschillende en unieke mensen met hun verschillende gedachten en verwachtingen samenwerken. Onderlinge conflicten worden opgeruimd. Ziekteverzuim neemt af en de motivatie neemt toe. De doelstellingen worden gemakkelijker behaald.

Lees wat andere deelnemers er van vonden.

Muis erboven stopt het scrollen
Mooie combinatie van persoonlijke ontwikkeling. Communicatie training
en het werken aan organisatie doelen. Je wordt bewust van je onbewuste
gedrag en de effecten daarvan. Steeds in een open en veilige sfeer.
Michiel Ockhuysen
Na ruim 1 ½ jaar eindelijk iets concreets gebeuren behalve alleen praten!!
Onder leiding van Paul en met medewerking van de mensen van Control goede
stappen gemaakt. Afwachten hoe dit nu in de praktijk gaat. Nuttig en zinvol
en denk zeker dat dit 2 à 3 keer per jaar een bijeenkomst is buiten de werkplek.
Willem Vessies
De trainingen zijn inhoudelijk goed opgebouwd van individuele/persoonlijke training
(van zelfherkenning en voorkomen van valkuilen en vastgeroeste patronen) naar de
samenwerking binnen teamverband. De groep heeft een positieve ontwikkeling en groei
gemaakt zowel in vaardigheid als naar elkaar toe. Paul is een leuke en aangename trainer
die eerlijk open is, soms confronterend doorvraagt zonder belerend te zijn.
My Ha Huynh
Teambuilding, eigenaarschap, handvat om samen actie punten op te pakken waar we invloed op hebben.
Handvat om actie punten Smart op te stellen. Het dwingt je om goed na te denken hoe we gezamenlijk
tot één of meerdere doelen kunnen komen waar we achter staan.
Khalid Ouelaouch
Veranderen is continue alert blijven, iedereen zou de 10 mentale energie principes als quick reference card
bij zich moeten dragen. Zij spiegelen met je wat belangrijk is, ze tonen waar het om gaat en ze prikkelen je
zodat het werkt. Je gaat je een stuk beter voelen… Erik van Enk
Staat integriteit hoog in je vaandel, maar durf je jezelf desondanks niet recht in de ogen te kijken?
Ben je op zoek naar oorzaken hiervoor? Toon je dan geen watje, ga de confrontatie aan en vind de
antwoorden. Fon Sengers
Vond het een eerlijke, openhartige training met dito motto en resultaat. Alleen te volgen als je er ook zo in zit!
Enorm leuk om te doen, blijft hangen. Het blijft stimuleren. Astrid Hoge
Prikkelend en boeiend. Ik werd verleid om mijn grenzen te onderzoeken en op te rekken.
Het bood mij handvatten voor reflectie om met mezelf aan de slag te gaan. Henk van der Zouwen
Staat integriteit hoog in je vaandel, maar durf je jezelf desondanks niet recht in de ogen te kijken? Ben je op zoek naar oorzaken hiervoor? Toon je dan geen watje, ga de confrontatie aan en vind de antwoorden.
Fon Sengers
Vond het een eerlijke, openhartige training met dito motto en resultaat. Alleen te volgen als je er ook zo in zit! Enorm leuk om te doen, blijft hangen. Het blijft stimuleren.
Astrid Hoge
Prikkelend en boeiend. Ik werd verleid om mijn grenzen te onderzoeken en op te rekken. Het bood mij handvatten voor reflectie om met mezelf aan de slag te gaan.
Henk van der Zouwen
Veranderen is continue alert blijven, iedereen zou de 10 mentale energie principes als quick reference card bij zich moeten dragen. Zij spiegelen met je wat belangrijk is, ze tonen waar het om gaat en ze prikkelen je zodat het werkt. Je gaat je een stuk beter voelen…
Erik van Enk

Actuele zaken

Gaat het om leiderschap, agile werken, scrum of anderszins? Communicatie is en blijft het fundament wat nodig is.

De training die je volgt is op vandaag en de toekomst gericht. ‘Dynamische Dialoogvorming’ is een context waarin je zuiver luistert en communiceert naar jezelf en de ander. Invloed naar jezelf en de ander kan herkennen en kan uitoefenen.

Hoe je ook werkt, agile, scrum teams of op een andere manier, er is altijd een duidelijke gemene deler en dat is COMMUNICATIE. Niet alleen communicatie onderling maar ook met jezelf. ‘Dynamische Dialoogvorming’ is een context waarin je zuiver luistert en communiceert en invloed ervaart naar jezelf en de ander.

Ons zelfbeeld is gebaseerd op onze ervaringen en percepties van onszelf. Het kan zowel positief als negatief zijn. Het beïnvloedt ons gedrag en wat we van onszelf vinden. Je doorbreekt de door jezelf opgeworpen obstakels voor succes. De gewoonten, attitudes, overtuigingen en verwachtingen die je hebt, welke in de weg kunnen staan om je doelen te bereiken.
Waarom voelen we ons niet fijn als we de waarheid niet vertellen? Niemand vindt het leuk om ’s avonds thuis te komen en te constateren dat hij die dag weer tientallen malen heeft gelogen. Dit heeft te maken met ons geweten. Ons geweten is onze innerlijke stem, vertegenwoordigd door ons ware zelf. Onze ‘ware ik’ is zuiver, puur en altijd eerlijk. Ons geweten kent geen oneerlijkheid, nooit!

‘Moet je altijd eerlijk zijn?’ is een veelgehoorde vraag. Met een hele gave oefening krijg je hierover meer inzicht.

We oordelen, we denken voor een ander, we laten ons leiden door onze omgeving, we zijn niet consequent in onze eerlijkheid, maar waarom? We hebben geconstateerd dat eerlijk gedrag meer oplevert dan oneerlijk gedrag en we zijn ons bewust van ons geweten. Waarom doen we het dan nog en waarom hebben we het altijd zo gedaan? Het antwoord is simpel maar niet zo eenvoudig: we zijn bang. Niemand geeft graag toe dat hij bang is. Bang zijn betekent niet alleen dat je onder je bed kruipt van angst.

Angst uit zich in vele vormen.

• jaloezie
• frustratie
• intimidatie
• boosheid
• agressiviteit
• hardheid
• misplaatste bescheidenheid
• cynisme of sarcasme
• verlegenheid
• zelfmedelijden
• nervositeit
• irritatie
• Etcetera….

Herkenning, nu we onze angsten herkennen, kunnen we zo ook overwinnen. Want wie is er verantwoordelijk voor dit angstige gedrag?

Dat kan alleen jijzelf doen.

Het goede nieuws is dat je daarvan dus niet afhankelijk bent van je omgeving. JIJ en JIJ alleen kunt dit bewerkstelligen met als resultaat dat je minder last zult hebben van negatieve emoties. Je bent in staat ze te ontmantelen en meer te letten op je werkelijke gevoel. Dat is bevrijdend en heef enorme gevolgen voor je omgang met mensen.

Een fout niet erkennen, niet corrigeren en er ook niet van leren is een ‘fout’ van een totaal andere orde. Deze ‘cover-up’ geeft de eerste fout alleen maar meer kracht, maakt de fout buiten proporties groot en veroorzaakt een veel grotere wond. Door een fout direct in te zien, toe te geven en te herstellen nemen we zelf de verantwoordelijkheid voor ons gedrag en geven we het negatieve gevoel geen macht over onszelf.

Verbondenheid en beloften
In het hart van onze circle of influence ligt ons vermogen om verbonden te zijn en beloften te maken en te houden. De verbintenissen die we maken naar onszelf of naar anderen toe en onze integriteit ten opzichte van deze verbintenissen vormen de essentie en is de duidelijkste manifestatie van onze pro-activiteit. Het is ook de essentie van onze persoonlijke groei. Door ons zelfbewustzijn en ons geweten worden we ons bewust van onze zwakheden, gebieden waar we onszelf kunnen verbeteren, talenten die we kunnen ontwikkelen, gebieden die veranderd of verwijderd moeten worden uit ons leven. Door gebruik te maken van onze verbeelding en onze onafhankelijke eigen wil kunnen we iets doen met deze bewustwording. We kunnen doelen stellen, beloften maken en daar trouw aan zijn. Op deze wijze bouwen we aan ons karakter, versterken we het. Het is in de dagelijkse gebeurtenissen dat we deze proactieve capaciteit kunnen ontwikkelen om te leren om te gaan met buitengewone zaken in ons leven. Het is de manier waarop we ons betrokken voelen bij dingen, hoe we omgaan met de file op weg naar het werk, hoe we reageren op een onvriendelijke klant of een ongehoorzaam kind. Het is de taal die we gebruiken.

Karakterethiek
Onder Karakterethiek wordt verstaan; het leren en integreren van principes als integriteit, bescheidenheid, betrouwbaarheid, moed, rechtvaardigheid en geduld in het eigen karakter. Dat maakt een mens succesvol.

Persoonlijkheidsethiek
Persoonlijkheidsethiek daarentegen ziet succes als een functie van iemands persoonlijkheid, en niet van zijn of haar karakter. Het gaat om het maatschappelijk beeld, om houdingen, gedrag, technieken en vaardigheden in de interactie tussen mensen.

Wij zien sommige vormen van deze filosofie als inspirerend, maar toch is er in veel gevallen sprake van manipulatie en soms zelfs bedrog. Mensen worden aangemoedigd om allerlei technieken te gebruiken zodat anderen hen aardig vinden, of ze worden aangezet om interesse te veinzen om zodoende iets gedaan te krijgen. Kortom, bij de Persoonlijkheidsethiek speelt het karakter nauwelijks een rol, het gaat om korte termijn technieken, machtsstrategieën, communicatievaardigheden en positieve houdingen.

De elementen van de Persoonlijkheidsethiek zoals persoonlijke groei, communicatievaardigheden etc. zijn secundaire kenmerken. Het zijn vaardigheden die je als mens kunt gebruiken, maar primair dient het karakter centraal te staan.

Lees deze eens

‘Als ik mensen om me heen probeer te beïnvloeden door techniekjes en tactieken om ze te laten doen wat ik wil, ze te motiveren en mij en ook anderen aardig te vinden, terwijl mijn karakter fundamenteel tegendraads en niet oprecht is, dan kan ik op de lange termijn niet succesvol zijn. Mijn trucjes ademen wantrouwen uit en alles wat ik doe, ook de zogenaamde aangeleerde techniekjes voor een goede verstandhouding zullen worden aangevoeld als één grote manipulatie. Alleen vanuit fundamentele verbondenheid voor mezelf en anderen ontstaat succes’.

Zowel Karakterethiek als Persoonlijkheidsethiek zijn voorbeelden van sociale overtuigingen, of te wel een manier waarop we de wereld “zien” en ervaren, begrijpen en interpreteren. Het is een kaart, een plattegrond. We hebben allemaal een heleboel van dit soort kaarten in ons hoofd die aangeven hoe de dingen zijn dan wel hoe de dingen zouden moeten zijn.

Hoe meer we ons bewust zijn van onze basisparadigma’s en de mate waarin we beïnvloed zijn door onze ervaring, hoe meer we in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor die paradigma’s, ze beoordelen, testen en te luisteren naar anderen en open te staan voor hun percepties, zodat we een breder beeld krijgen en daardoor een objectievere kijk.

Door van paradigma te veranderen kunnen we op een hele ander manier naar een situatie kijken. De Karakterethiek is gebaseerd op het fundamentele idee dat er principes zijn die het menselijke gedrag regelen. Hoe meer onze paradigma’s en kaarten in overeenstemming zijn met deze principes, hoe accurater en functioneler ze zullen zijn.

Voorbeelden van deze principes zijn: integriteit, authenticiteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid, eigen verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid, kwaliteit, groei en …..

Wat ga je ontdekken?

 • Dat je altijd vanuit je eigen verantwoordelijkheid handelt
 • Dat je productiviteit en effectiviteit toenemen
 • Invloed uitoefent op een zuivere manier
 • Leiderschap naar jezelf en je omgeving
 • Dat je doeltreffender communiceert
 • Dat je onafhankelijk en vrij bent
 • Hoge persoonlijke motivatie.

Zo opgezet dat je het snel leert

Krijg grip op je leven door grip te krijgen op je interne dialoog.

To the point en precies op maat gemaakt om wat je wenst snel te leren. Geen trainingen van de plank omdat we altijd eerst interviews doen.

Bouw aan je toekomst, samen met Global Edutainment

Kennis is een deel van je wereld. Het doen is een ander deel en vaak robuuster. Je zal merken dat de manier waarop je het in de praktijk gaat brengen eenvoudig is en hierdoor juist buitengewoon doeltreffend.

Vrijblijvend voorstel

Je kunt geheel vrijblijvend een voorstel ontvangen. Zo krijg je een idee van de In Company opzet. Het voorstel is helder en transparant. Graag bespreken we wat er nodig is om tot een goed voorstel te komen.

We gaan graag in gesprek om een zuiver resultaat te bereiken.

TRAINERS

Paul van der Velde
Paul van der VeldeSenior Trainer/coach
Kees van Rooijen
Kees van RooijenSenior Trainer/coach