“Niet voor Watjes” voor jouw

mentale en emotionele welzijn.

Bij ‘Niet voor Watjes’ vormt het trio van integriteit, onwankelbare eerlijkheid en het omarmen van eigen verantwoordelijkheid de onbreekbare fundering voor kracht en moed.”

Een uniek concept naar zelfbewustzijn.

Niet voor watjes helpt je jouw gedachten en emoties te beheren. Een aanzienlijke waarde voor de mentale en emotionele gezondheid!

Je gaat je bewust worden van je gedachten, oordelen en emoties. Je begrijpt waar deze vandaan komen en hoe ze jouw gedrag beïnvloeden. Je gaat je negatieve of schadelijke gedachten en emoties transformeren in positieve en constructieve gedachten en emoties. Je kan hierna omgaan met elke situatie.

“Niet voor Watjes” is voor teams die een vleugje avontuur omarmen!

Wat betekent dit voor de organisatie

Niet voor Watjes” verwijst naar een ethos of een bepaalde benadering van leven en werken.

Voor organisaties kan dit de volgende betekenissen hebben:

1. Allereerst, Integriteit:

De organisatie handelt altijd met integriteit, wat inhoudt dat ze het juiste doet, zelfs als niemand kijkt. Dit manifesteert zich in eerlijk handelen, beloften nakomen en consistent zijn. Hierdoor bevordert het vertrouwen bij medewerkers, klanten en stakeholders.

2. Vervolgens, Authenticiteit:

Een authentieke organisatie blijft trouw aan haar kernwaarden en missie, zonder zich te verschuilen achter jargon. Als resultaat ontstaan er diepere relaties met klanten en werknemers die zich verbonden voelen met authentieke merken.

3. Daarnaast, Eerlijkheid:

Het draait allemaal om openheid. Organisaties die transparant communiceren bouwen vertrouwen op en stimuleren een cultuur waarin meningen en ideeën welkom zijn.

4. Bovendien, Betrouwbaarheid:

Het is essentieel dat organisaties hun woord houden en consequent presteren. Dit versterkt de band met klanten en zorgt voor stabiliteit voor werknemers.

5. Tenslotte, Eigen verantwoordelijkheid:

Elke medewerker draagt verantwoordelijkheid voor zijn of haar acties, wat een cultuur van verantwoording bevordert en de kans op misstappen vermindert.

Door zich te concentreren op deze waarden en ze te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering, kan men de bedrijfscultuur en prestaties aanzienlijk verbeteren. Niet alleen dat, het versterkt ook de reputatie en verhoogt de tevredenheid onder werknemers. Op de lange termijn kan dit resulteren in verbeterde bedrijfsresultaten.

In de huidige tijd

Wanneer een organisatie aandacht besteedt aan langetermijnproblematiek, ethiek en toekomstige generaties, dan beweegt het zich in de sfeer van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Als gevolg hiervan ontstaat er een ‘corporate personality‘. Concreet betekent dit een onderneming waarbij de authentieke kern niet alleen is geïntegreerd in dagelijkse activiteiten, maar ook helder naar voren komt in het merk, producten en diensten, evenals in zowel interne als externe communicatie.

De hierboven genoemde waarden bieden organisaties een fundament om in turbulente tijden te gedijen. Door hierop te steunen, kunnen organisaties onzekerheid trotseren en zich positioneren voor blijvend succes in de toekomst.

We duiken dieper in de betekenis van deze waarden en hoe organisaties ze kunnen integreren om effectiever en mogelijk ethischer te opereren in

het E-boekNiet voor Watjes!

Download hieronder het E-boek!

Het is een krachtige manier om mentale en emotionele hygiëne te verbeteren
en het algehele welzijn en geluk te vergroten.

Gaat jouw organisatie de uitdaging aan?

Plan een vrijblijvend gesprek in om te praten over “Niet voor Watjes”.

Vraag een vrijblijvend voorstel voor de ééndaagse “Niet voor Watjes” training.

Denk hier eens over na.

De impact van de interne dialoog op gedrag is immens.

Immers; taal creëert.

Taal, je interne dialoog dus, heeft een hele grote impact op wat je doet en hoe je het doet.

Zo zal de interne dialoog van de ander gezien en gevoeld worden met alle consequenties van dien.

Ik voel aan mijn wateren dat er iets niet goed zit.

Interne dialogen zijn de stille gesprekken en overtuigingen die in iemands hoofd plaatsvinden. Soms kan deze interne dialoog in strijd zijn met wat een persoon extern uitdrukt. Het is meestal zo dat je niet bewust weet dat je deze interne dialogen hebt.

Zie hieronder enkele voorbeelden van een medewerker, leidinggevende en directeur.:

Medewerker en medewerker

Zelfwaardering:
Een medewerker krijgt een compliment over haar prestatie en zegt: “Dank je wel, dat waardeer ik echt!”

Interne dialoog van de medewerker: “Ze zeggen dat alleen maar om aardig te zijn. Ik weet dat mijn werk eigenlijk niet zo goed was.”

Angst voor afwijzing:
Een medewerker nodigt zijn collega uit voor een feest en hij antwoordt: “Leuk, ik kijk er naar uit!

Interne dialoog: “Ik weet zeker dat ik daar niet bij hoor. Ze hebben me waarschijnlijk alleen uit beleefdheid uitgenodigd.”

De uitingen zijn oprecht en kan deze zelfs de wens van de persoon weerspiegelen, maar de interne dialoog is doordrenkt van twijfels, onzekerheden en negatieve overtuigingen. Wat zal het gedrag zijn van de persoon met deze interne dialoog?

Teamleider en medewerker

Voorbeelden van een teamleider die iets oprecht zegt, maar de interne dialoog van deze teamleider is in strijd met wat hij zegt:

Feedback geven:
Na het bekijken van een teamlid ‘s presentatie zegt de teamleider: “Goed gedaan, Peter. Ik vond vooral het derde punt dat je aanhaalde erg sterk.”

Interne dialoog: “Ik wou dat hij het hele project opnieuw zou doen. Er waren zoveel fouten, maar ik wil zijn zelfvertrouwen nu niet schaden.”

Delegatie van taken:
De teamleider zegt tegen een medewerker: “Ik denk dat jij dit project perfect kunt uitvoeren. Ik vertrouw erop dat je het goed zult doen.”

Interne dialoog: “Ik hoop dat dit de juiste keuze is. Als dit misgaat, zal het hele team eronder lijden.”

De teamleider probeert bemoedigend en ondersteunend te zijn naar zijn teamleden, maar interne twijfels en zorgen kunnen nog steeds aanwezig zijn. Wordt dit ergens door de medewerker opgemerkt denk je?

Directeur en leidinggevende

Een directeur zegt iets oprecht tegen een leidinggevende, maar de interne dialoog heeft een andere boodschap:

Strategische beslissingen:
De directeur zegt tijdens een vergadering: “Ik ben ervan overtuigd dat jouw afdeling de doelstellingen voor het volgende kwartaal kan halen. We hebben alle vertrouwen in je strategie.”

Interne dialoog: “Als haar afdeling de doelen niet haalt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van het bedrijf. Ik hoop dat ik de juiste beslissing heb genomen door haar die verantwoordelijkheid te geven.”

Personeelskwesties:
Na het horen van klachten over de werkcultuur zegt de directeur: “Ik weet dat je het beste voorhebt met je team en ik geloof dat je in staat bent eventuele problemen op te lossen.”

Interne dialoog: “Als deze problemen niet snel worden aangepakt, moet ik misschien overwegen om een andere leidinggevende aan te stellen.”

In beide gevallen probeert de directeur vertrouwen te tonen in de leidinggevende en een ondersteunende houding aan te nemen. Echter, de interne dialoog weerspiegelt iets anders.
Wordt dit ergens door de leidinggevende opgemerkt denk je?

Leidinggevende en directeur

Nu een paar voorbeelden waarbij de leidinggevende iets oprecht zegt tegen de directeur, maar de interne dialoog een andere boodschap heeft:

Betreffende bedrijfsdoelen:
Tijdens een strategische bespreking zegt de leidinggevende: “Ik begrijp de richting die we op willen met het bedrijf en ik sta er volledig achter.”

Interne dialoog: “Ik ben niet zeker of deze strategie op lange termijn houdbaar is, maar ik wil niet degene zijn die negativiteit brengt of het team demotiveert.”

Feedback geven:
Na het ontvangen van een nieuw beleid van de directeur zegt de leidinggevende: “Bedankt voor de update. Ik zal ervoor zorgen dat mijn team hier direct van op de hoogte is en zich eraan houdt.”

Interne dialoog: “Ik ben het niet eens met enkele punten van dit beleid en ik denk dat het weerstand zal oproepen bij mijn team. Hoe kan ik dit het beste aanpakken zonder de directeur tegen het hoofd te stoten?”

In beide situaties probeert de leidinggevende ondersteunend te zijn en zich aan te passen aan de beslissingen en richting van de directeur. Echter, interne zorgen en twijfels kunnen nog steeds aanwezig zijn, wat de uitdagingen van hun positie laat zien.
Wat doet dit met het gedrag van de leidinggevende en wordt dit ergens door de directeur opgemerkt denk je?

Zoals gezegd draait het bij “Niet voor Watjes” om integriteit, authenticiteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid en eigen verantwoordelijkheid.

We gaan dieper in op wat deze woorden echt betekenen en hoe ze je leven kunnen beïnvloeden.

Bij “Niet voor Watjes” draait alles om jou.

Krijg inzicht in wie je bent, waarom je doet wat je doet, en waarom je leven is zoals het nu is. Dit inzicht is cruciaal, want wat je doet, zegt en uitstraalt heeft enorme gevolgen voor je werk en je privéleven.

Het hebben van zelfbewustzijn betekent dat je begrijpt waarom je bepaalde keuzes maakt. Het betekent ook dat je ontdekt wie je werkelijk bent en wat je echte prioriteiten in dit leven zijn. Dit kan soms in strijd zijn met hoe je nu leeft en handelt, maar dat is waar de echte groei plaatsvindt.

Bij “Niet voor Watjes” helpen we je om dit inzicht te verkrijgen. Het is een ontdekkingsreis die niet alleen boeiend is, maar ook veel oplevert. Als je eenmaal weet wie je werkelijk bent, kun je alleen maar dingen doen die in lijn zijn met je ‘echte ik’, wat leidt tot indrukwekkende resultaten.

Wat betekent dit voor jou?

Het betekent dat je:

– Niet meer beïnvloed wordt door je omgeving, ongeacht de druk die ze op je uitoefenen
– Anderen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden
– Je grenzen respecteert en bewaakt
– Altijd je eigen verantwoordelijkheid neemt
– Beter en makkelijker beslissingen neemt
– Doeltreffender communiceert
– Onafhankelijk wordt
– Beter presteert

En dat is nog maar het begin. Door deze training krijg je een enorm gevoel van eigenwaarde en zuiverheid. Je wordt productiever en effectiever, je hebt minder stress, je persoonlijke motivatie neemt toe, en je leert om op je ware gevoel te vertrouwen in plaats van je te laten leiden door je emoties.

Dit klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet.

Jij kunt dit allemaal bereiken! Een succesvol, gelukkig en bevredigend leven, zowel zakelijk als privé, ligt binnen handbereik. Het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar wees gerust, je hoeft het niet alleen te doen.

Gaat jouw organisatie de uitdaging aan?

Vraag dan nu een vrijblijvend voorstel voor de “Niet voor Watjes” training.