Leren van elkaar, met elkaar

Wat is Intervisie?

Intervisie is samen met collega’s, van hetzelfde niveau, casussen of problemen bespreken volgens een bepaalde strategie. Er zijn veel verschillende soorten strategieën mogelijk en de keuze wordt samen met de groep vastgesteld. Intervisie is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Alles wat in de groep besproken wordt, komt niet naar buiten. Iedereen leert van de ingebrachte casussen ook als je zelf niet de inbrenger bent.

Een intervisiegroep bestaat uit circa 6-8 personen. De groepsgrootte is belangrijk om voldoende ‘kritische massa’ te ontwikkelen om vraagstukken te bespreken en vanuit allerlei verschillende invalshoeken te benaderen. De intervisie vindt plaats op vastgestelde tijdstippen door een van te voren vastgestelde periode. Ieders aanwezigheid is cruciaal om vertrouwen te creëren en maximaal rendement te behalen. Een mooie bijkomstigheid is dat ook tussen de bijeenkomsten is er vaak contact tussen de individuele intervisten om kennis uit te wisselen.

Doe je zelf en je organisatie niet te kort!

 • Waarom? – Je ontwikkeld voor jezelf, door collega’s. Je kennisniveau, managementniveau en leiderschapskwaliteiten vergroten zich. Dit zorgt er ook voor dat je nog meer plezier in je werk krijgt.
 • Hoe? – Een procesbegeleider verzorgt de intake (per deelnemer), planning van de bijeenkomsten en begeleid het de intervisiebijeenkomsten. Het steven is er naar om de intervisie uiteindelijk zonder externe begeleider te laten plaats vinden, na verloop van tijd.
 • Wat? – Het starttraject van intervisie is 5 bijeenkomsten van circa 2-3 uur per bijeenkomst, voorafgaande aan een persoonlijk intake gesprek.
 • Integratie – Je kunt de opgedane kennis direct toepassen in je werk. Je werk plezier wordt hiermee ook vergroot.
 • Toekomst – Je kritische denkvermogen wordt vergroot en je bent in staat om problemen sneller te inventariseren en aan te pakken.

Inzicht in je eigen werkwijze en die van je collega’s

Ontwikkel je eigen denkwijze voor jezelf en je organisatie

Wat ga je ontdekken?

• Bredere kijk op zaken
• Inzicht in je eigen denkwijze
• Inzicht in het aanpakken van zaken
• Begrip voor je collega’s
• Betere communicatie
• Relativeren
• Hoe kom je uit je cirkel gedachte komen
• Mindmappen
• Kracht van een team
• ……..

Verbreed je horizon

 • De intervisiegroep bevat 6-8 deelnemers om een voldoende kritische massa te hebben
 • Een procesbegeleider organiseert en begeleid de groep
 • Je werkt met collega’s op het zelfde niveau (peers) of met je team
 • De bijeenkomsten duren 2-3 uur
 • Voorafgaande aan de intervisie is er een individueel intake gesprek met alle deelnemers
 • Het traject duurt 3-5 bijeenkomsten met om de 4 weken een bijeenkomst
 • Het is geen vrijblijvend traject, iedere deelnemer committeert zich.

Vrijblijvend voorstel

De intervisie kan intern georganiseerd zijn maar ook extern, met gelijk gestemden van andere gelijksoortige organisaties of op projectbasis met peers.
Ontvang geheel vrijblijvend een voorstel. Het voorstel is helder en transparant. Graag bespreken we wat er nodig is om tot een goed voorstel te komen.

We gaan graag in gesprek om een zuiver resultaat te bereiken.

TRAINERS

Paul van der Velde
Paul van der VeldeSenior Trainer/coach
Kees van Rooijen
Kees van RooijenSenior Trainer/coach

Wordt ook één van de 15.000+ deelnemers van Global Edutainment

Trainingen die je carrière bevorderen.