Werkstijltest

Meetpretentie

Persoonlijkheid en werkstijlbepaling op de Big Five factoren voor loopbaan en assessment doeleinden bij volwassenen

Kenmerken

Heldere profilering
Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
Rapportage volledig toegespitst op werksituaties
Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling

De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, assessment, reïntegratie, etc.