Persoonlijkheidstest

Meetpretentie

Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren

Kenmerken

Snelle profilering
Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling

De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, reïntegratie, etc.