Kerntyperingtest

Meetpretentie

Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf mbo niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken

Krachtige profilering
Sterke kanten en valkuilen benoemd
Sociaal wenselijk gedrag uitgeschakeld
Kansen en bedreigingen van werkomgevingen belicht

Samenstelling

De test bepaalt welke van 48 empirisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, reïntegratie, etc.