Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen.
Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

CRKBO
Per 1 juli 2010 is bepaald dat “niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs” met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die door het CRKBO geregistreerd is. Om die registratie te verkrijgen werden wij onderworpen aan een audit. Deze audit richt zich op de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel.

Het resultaat van de audit was positief, waarmee Global Edutainment officieel CRKBO-geregistreerd is.
Geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) betekent dat het mogelijk is om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.