Veranderingen en ik training

Direct inschrijven

Veranderingen en ik training

Wil jij ook veranderen zodat je de verandering aankan?

In deze training veranderen & ik ga je aan de slag om effectiever te leren omgaan met externe veranderingen, die impact hebben op je werk en/of privé én met het proces waarbij je zelf interne veranderingen zou willen doorvoeren en wat vooralsnog niet is gelukt.

Externe veranderingen

Organisaties zijn volop in beweging om daarmee adequaat te anticiperen op een snel veranderende markt. En je moet mee, of je wilt of niet. Althans, dat is een gevoel wat wij van velen hebben gehoord. En je kunt dan ook verander-moe zijn…, gelaten of juist opstandig!

 

 • “dit is al de 4e reorganisatie, waar ik mee te maken heb…, maar heel veel zaken zijn ook alweer teruggedraaid…”
 • “voorheen ging ik nog wel naar meetings om mee te denken met het proces…, maar uiteindelijk doen ze toch wat ze al van plan waren!”
 • “Ik heb het helemaal gehad met die veranderingen, zogenaamd een verbetering van onze performance, het is gewoon een ordinaire bezuiniging.”
 • “Ik geloof het allemaal wel, ik kan me wel druk maken, maar na een tijdje draaien ze het toch weer voor een deel terug… ik laat me niet meer gek maken”.
 • “Ach, ik zie wel wat er van komt, bij welke reorganisatie werk jij?”

Wat je tegelijkertijd ervaart is, dat het niet goed voelt om op deze wijze de ontwikkelingen in je werk te ervaren. Het kost veel energie en levert niet op wat je zou willen.
En…,
tegelijkertijd is het voor organisaties juist van belang, dat leidinggevenden en medewerkers wél betrokken zijn en blijven bij het verandertraject. Om doelen te realiseren is ‘sámen de kar trekken’ cruciaal.

De training is gericht op het zodanig inrichten en hanteren van een veranderproces dat leidinggevenden én medewerkers samen een goed resultaat realiseren.
En, dat je je energie goed benut om datgene te realiseren wat wel mogelijk is.

Interne veranderingen

Maar… er is meer aan de hand. Dat je het misschien lastig vindt om mee te gaan met de externe verandering in jouw organisatie of leefomgeving is slechts één kant van het verhaal.

Het is niet eenvoudig om patronen te veranderen. Je weet van je zelf wel, dat je vaker nee zou moeten zeggen, wat minder perfectionistisch zou moeten zijn, of vaker zou moeten doen of zeggen wat je zélf belangrijk vindt, of wilt… En toch is het heel lastig om dit écht te doen. Daarbij kunnen slechte gewoontes zo in je systeem zitten dat je bijna vergeet dat het gewoontes zijn.

In deze training krijg je meer inzicht in je eigen patronen. Hiermee krijg je ook handvatten om eigen ongewenste patronen blijvend te kunnen doorbreken. Dit kan ook ‘helpend’ zijn om mee te kunnen gaan in de externe verandering.

Voor wie is deze training?

Voor medewerkers en leidinggevenden,

 • die sterker willen worden in omgaan met veranderen en daar concrete tools voor willen krijgen om ook daadwerkelijk zaken anders te gaan doen
 • die willen stoppen met vechten tegen zaken die je toch niet meer terugdraait en willen leren hun energie te gebruiken voor zaken die wél te veranderen zijn
 • die willen leren hóe meer invloed te kunnen hebben op zaken die ze willen veranderen
 • die ook willen leren hoe ze hun eigen gedrag, dat ze altijd al wilden veranderen, echt kunnen omzetten in effectiever gedrag waarmee ze meer recht gaan doen aan zichzelf.

Jouw resultaat

 1. In deze training word jij sterker in veranderen.  Concrete resultaten zijn:
 2. Zicht op eigen veranderstijl
 3. Bewustwording van kwaliteiten, valkuilen en helpende, nog te ontwikkelen kwaliteiten.
 4. Kunnen accepteren, wat is zoals het is.
 5. Kunnen beïnvloeden wat niet acceptabel is.
  – Uitwerking van eigen cases.
  – Invloedsstijlen kunnen toepassen + bijbehorende gespreksvaardigheden.
 6. Eigen doelen helder.
  – Wie wil je zijn?
  – Waar wil je naartoe?
 7. Zicht op bron van eigen hardnekkig gedrag en deze kunnen her-kaderen.
 8. Door nieuw gedrag eigen doelen en wensen realiseren.

Wat betekent dit voor jou?

Je laat je niet meer beïnvloeden door negativiteit van je omgeving, wat voor druk er ook op je uitgeoefd wordt. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet.

Deze training

 • Gaat over veranderingen in je omgeving én in jezelf.
 • Gaat erover, dat je veranderingen ook als bedreiging kunt ervaren…
 • Geeft inzicht in impact van veranderingen op jezelf.
 • Laat je leren van eerdere ‘verander’-ervaringen.
 • Laat zien hoe je grip kunt houden op die externe verandering.
 • Zorgt ervoor, dat jij in je kracht blijft.
 • Dat je in balans blijft met jezelf.
 • Dat je je uitspreekt als iets je dwars zit.
 • Dat je leert meegaan met een ontwikkeling.
  • Door sommige zaken te accepteren.
  • Door andere zaken positief te kunnen beïnvloeden.
  • Door goed met je energie om te leren gaan.
  • Door emoties van jezelf én van anderen te leren hanteren.
 • En maakt dat ‘veranderen’ weer positieve energie gaat geven!

Wat ga je ontdekken?

Je laat niet meer over je grenzen heengaan
Je neemt altijd je eigen verantwoordelijkheid
Je neemt beter en makkelijker beslissingen
Je gaat doeltreffender communiceren
Je bent onafhankelijk
Je gaat beter presteren
Je krijgt een enorm gevoel van eigenwaarde en zuiverheid
Je kunt jezelf recht aankijken in de spiegel
Je durft eerlijk te zijn
Je angsten worden weggenomen
Je wordt productiever en effectiever
Je hebt minder stress
Je persoonlijke motivatie neemt toe
Je gaat af op je ware gevoel en laat je niet meer leiden door je emoties

Programma

De training wordt altijd op maat aangeboden.

Aan de hand van intakegesprekken en overleg met jou, de afdelin of organisaties bepalen we het programma.

Werkwijze

 • We stemmen het programma altijd af op de specifieke vragen van de deelnemers. Daartoe zullen we je vragen om voorafgaand aan de workshop een vragenlijst in te vullen.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen. Leren van elkaar!
 • We maken gebruik van concrete cases van de deelnemers.
 • Door je bewust te worden van je eigen ‘veranderwijze’ krijg je ook inzicht in hoe je je energie effectiever kunt besteden.
 • Om borging in de praktijk te stimuleren vindt dag 3 plaats na 6 weken.
 • Deelnemers mogen gebruik maken van één sessie persoonlijke coaching.
 • Er is een online leeromgeving om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen.

Hierin zullen de volgende onderdelen aan bod komen:

 

1. Betrokken, actief deelnemen aan verandertrajecten

Hierbij hebben we als leidraad de spreuk:

Accepteer wat je niet kunt veranderen, verander wat niet acceptabel is en heb de wijsheid om het juiste onderscheid te maken

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg…!

Dag 1.  Externe veranderingen (zie ook workshop Veranderingen & Ik)

 1. Diagnose stellen (huidige situatie):
  • Wat doet een ‘externe’ verandering met jou?
  • Hoe ga jij om met een verandering?
  • Waar zit jouw weerstand?
  • Waar zit jouw energielek?
  • Wat doe je op zo’n moment?
  • reageer jij met boosheid, opstandigheid en weerstand, of met gelatenheid en erin berusten…..?
 2. Doel bepalen (gewenste situatie)
  • Wat zal je ‘moeten accepteren?
  • Wat wil je veranderen in de externe situatie en in welke richting?
  • Hoe wil je zélf veranderen?
  • Waar wil je naartoe?
 3. Wat staat deze gewenste situatie in de weg?
  • Welke hindernissen kom je tegen?
  • In jezelf? In je omgeving?
 4. Wat is jouw veranderkracht en wat zijn jouw verander-valkuilen?
  • Welke persoonlijke kwaliteiten / eigenschappen zijn je behulpzaam in een verandering?
  • Wat zou je willen veranderen? Wat zijn jouw valkuilen?
  • Wat heb jij nodig om weerbaarder / sterker te zijn?
 5. Tools voor
  • Accepteren van sommige veranderaspecten
  • Veranderen door invloed te kunnen uitoefenen
  • Zélf veranderen

 

Dag 2.                  Intern veranderen – Zélf veranderen

 • Wat wil je aan jezelf veranderen?
 • Wat wil je daarmee bereiken?
 • Welke bron houdt jouw oude gedrag in stand?
 • Ruimte creëren voor nieuw gedrag.
 • Oefenen van nieuw gedrag.

Dag 3.                  Persoonlijke cases onderzoeken en oefenen

 • Terugblik: wat ging goed? Wat kan nog beter? Welke vragen voor deze dag?
 • Welke veranderingen wil je realiseren in jouw werk / leefomgeving?
 • Effectief beïnvloeden met 4 stijlen van invloed
 • Nieuwe aanpak en gedrag oefenen

We maken bij deze training vooral gebruik van ervaring van elkaar.

 

Trainingsonderdelen

Betrokken, actief deelnemen aan verandertrajecten
Diagnose stellen: wat is mijn ‘veranderstijl’, hoe beleef ik deze verandering?
Zelfinzicht; Waarom doe ik zoals ik doe…? Wat zijn mijn (denk)patronen?
Verander’tools’ ontwikkelen om zo de eigen regisseur te zijn

Duur opleiding

Duur: De training duurt drie dagen.

Datum: 13 februari, 6 maart en 17 april 2018, van 9.30 – 17.00 uur

Locatie: Global Edutainment, Wilsonweg 6, 2182LR Hillegom

Plaats en data

Er zijn momenteel geen trainingen waarop u zich kunt inschrijven.

Investering

Voor individuele deelname is de prijs € 1495,-- BTW vrij

Wat je krijgt:

Overzicht

Veranderingen en ik training

Locatie

Global Edutainment, Wilsonweg 6, 2182LR Hillegom

Aantal deelnemers

15


Investering

Voor individuele deelname is de prijs € 1495,-- BTW vrijDirect inschrijven

Duur en tijden

3 dagen van 09:30 tot 17:00 uur.