Hybride leren

In-Company voor teams

Een leer- en verandermethodiek waarbij twee sterke elementen met elkaar verbonden zijn.

1 De Smartmethode

2 De smartquestions techniek

Probleem-oplossingen door snel diepgaande kennis opdoen en specifiek de juiste vragen stellen. De deelnemer leest drie relevante boeken met de smartmethode. De praktijkgerichte boekbespreking integreert de kennis en maakt handelen vertrouwd. De methode is bewezen effectief en diepgaand.

 1. Tijdsinvestering training: blended leren, in eigen tempo online met afspraak van tijdsframe, zie SmartReading Blended   (Volledige ondersteuning middels: berichten, dialoog, e-mail, skype, facetime en telefonisch)
  .
 2. Tijdsinvestering lezen: een boek lezen van 250 pagina’s met de smartmethode: 2½ uur met verhoogt begrip
  .
 3. Individueel- groepsresultaat: door de smart-question techniek snel de kern vinden en achter de kern de onderstroom ontdekken. Met de ontstane detailkennis, het toepassen in het werkveld realiseren.

Smart-questions

Door de juiste vraagstelling met elkaar de urgente en belangrijke problemen en oplossingen bespreken.

Middels *metamodel vragen dat wat er feitelijk is en dat wat in onzichtbare inkt geschreven staat, oftewel de onderstroom, boven tafel krijgen. Door dit individueel– en groepsleren is de gevonden oplossing direct gekoppelt aan de te leveren prestaties. Elkaars ervaringen zijn gebundeld en gericht op nieuwe huidige en toekomstige situaties.

De smartmethode en hybride leren vergroot de mate van probleemoplossing aanzienlijk.

De kracht van Hybride Leren

Deelnemers werken aan (eigen) actuele vraagstukken en zetten de opgedane inzichten om in relevante actie.

 1. Online wordt de smartmethode geleerd en 3 actuele boeken gelezen. Zie programma voor meer informatie.
  .
 2. Tijdens de klassikale themadag vinden in sub-sets de analyserende boekbesprekingen plaats. Deelnemers staan boven de stof en het gaat niet meer om individuele belangen of voorkeuren naar elkaar.
  Hierdoor komt ook de onderstroom boven water.
  .
 3. Verdiepingsdagen mogelijk met aanvullende technieken zoals bijvoorbeeld de smart-questions methode.

De breinvriendelijke methode is toepasbaar op elke individuele leerstijl.

Samenwerking

SmartReading heeft een enorm positief effect op doelgericht werken, zowel individueel als in teamverband. Door het bespreken van de praktijksituatie in verschillende sub-sets ontstaat aanvulling op elkaars kennis. Dit versterkt het samenwerken.

Incompany