Project omschrijving

Veranderen & Ik – krachtiger worden in veranderen

Hoe ‘overleef’ ik een verandering en kan ik meer invloed hebben?
Hoe kan ik zelf veranderen en meer realiseren?

Accepteer wat je niet kunt veranderen,
verander wat niet acceptabel is.
Heb de wijsheid om het juiste onderscheid te maken.

In deze training ga je aan de slag om effectiever te leren omgaan met externe veranderingen, die impact hebben op je werk en/of privé én met het proces waarbij je zélf persoonlijke veranderingen zou willen doorvoeren (zoals vaker nee zeggen, minder perfectionistisch zijn) en wat vooralsnog niet is gelukt.

Grip op veranderingen in je werk, in je omgeving en vooral ook… grip op veranderen van jezelf!

 • Waarom? – De wereld om je heen is voortdurend in beweging. Veranderingen wisselen elkaar af. Ook jij hebt soms de wens om eigen hardnekkig gedrag te veranderen. Door krachtig te worden in veranderen krijg je meer grip op je werk, op je omgeving, op jezelf.
 • Hoe? – In deze training krijg je meer inzicht in je eigen patronen. Hiermee krijg je ook handvatten om eigen ongewenste patronen blijvend te kunnen doorbreken. Dit kan ook ‘helpend’ zijn om mee te kunnen gaan in externe veranderingen. Door je bewust te zijn van de patronen die je afremmen of tot stilstand brengen kun je zélf de juiste veranderingen omarmen en daarmee zelfbewuster worden en meer realiseren.
 • Wat? – Je gaat onderzoeken wat je in jouw huidige situatie wilt behouden en wat je wilt veranderen. Je visualiseert jouw gewenste situatie, waar wil je naartoe? Vervolgens ga je onderzoeken wat je daarin belemmert bv. bij een veranderende organisatie, in de samenwerking met collega’s, maar vooral ook de remmende factoren in jezelf. Uiteindelijk ontdek en realiseer je een nieuwe, effectieve aanpak.
 • Integratie – Door gedurende de training te werken met eigen situaties leer je hoe dit in jouw werkelijkheid ook toe te passen.
 • Toekomst – Je zult flexibeler kunnen reageren op situaties en daarbij gemakkelijker patronen doorbreken. Hierdoor zul je in hectiek minder stress ervaren en in je kracht blijven.

Onze ervaring is dat een eerste stap naar veranderen ‘het afpellen is van oud gedrag en oude patronen’. Waarom doe ik wat ik doe? Welke eerdere ervaringen hebben hieraan bijgedragen? In hoeverre speelt opvoeding hierbij een rol? Wat houdt mijn eigen gedrag in stand?

Na deze zoektocht is er ruimte om nieuw gedrag te ontwikkelen.

Ontvang vrijblijvend een voorstel

EXTERNE VERANDERINGEN, IN JE WERK EN/OF LEEFOMGEVING

Wat willen, verwachten anderen van je?

Organisaties zijn volop in beweging om daarmee adequaat te anticiperen op een snel veranderende markt. En je moet mee, of je wilt of niet. Althans, dat is een gevoel wat wij van velen hebben gehoord. En je kunt dan ook verander-moe zijn…, gelaten of juist opstandig!

 • “Dit is al de 4e reorganisatie, waar ik mee te maken heb…(zucht).
 • “Voorheen ging ik nog wel naar meetings om mee te denken met het proces…, maar uiteindelijk doen ze toch wat ze al van plan waren!”
 • “Ik heb het helemaal gehad met die veranderingen, zogenaamd een verbetering van onze performance, het is gewoon een ordinaire bezuiniging”.
 • “Ach, ik zie wel wat er van komt…”
 • “Ik geloof het allemaal wel, ik kan me wel druk maken, maar na een tijdje draaien ze het toch weer voor een deel terug… ik laat me niet meer gek maken”.

Wat je tegelijkertijd ervaart is, dat het niet goed voelt om op deze wijze de ontwikkelingen in je werk te ervaren. Het kost veel energie en levert niet op wat je zou willen.

En…, tegelijkertijd is het voor organisaties juist van belang, dat leidinggevenden en medewerkers wél betrokken zijn en blijven bij het verandertraject. Om doelen te realiseren is ‘sámen de kar trekken’ cruciaal.

De training is gericht op het zodanig omgaan met een veranderproces dat jij, samen met collega’s, in staat bent om de ‘bedoeling’ van het proces te realiseren.

INTERNE VERANDERINGEN (PERSOONLIJKE VERANDERINGEN)

Wat wil je zelf?

Maar er is meer aan de hand. Dat je het lastig vindt om mee te gaan met de externe verandering in jouw organisatie of leefomgeving is slechts één kant van het verhaal. Want, je kunt het ook lastig vinden om éigen patronen te veranderen. Je weet van je zelf wel, dat je vaker nee zou moeten zeggen, wat minder perfectionistisch zou moeten zijn, of vaker zou moeten doen of zeggen wat je zélf belangrijk vindt, of wilt…

En toch is het heel lastig om dit ook écht te veranderen. Daarbij kunnen slechte gewoontes zo in je systeem zitten dat je bijna vergeet dat het ‘aangeleerde’ gewoontes zijn. In deze training krijg je meer inzicht in je eigen patronen. Hiermee krijg je ook handvatten om eigen ongewenste patronen blijvend te kunnen doorbreken. Dit kan ook ‘helpend’ zijn om mee te kunnen gaan in de externe verandering.

Ontvang vrijblijvend een voorstel

Voor wie is deze training?

Voor medewerkers en leidinggevenden,

 • die sterker willen worden in omgaan met veranderen en daar concrete tools voor willen krijgen om ook daadwerkelijk zaken anders te gaan doen.
 • die willen stoppen met vechten tegen zaken die je toch niet meer terugdraait en willen leren hun energie te gebruiken voor zaken die wél te veranderen zijn.
 • die willen leren hóe meer invloed te kunnen hebben op zaken die ze willen veranderen.
 • die ook willen leren hoe ze hun eigen gedrag, dat ze altijd al wilden veranderen, echt kunnen omzetten in effectiever gedrag waarmee ze meer recht gaan doen aan zichzelf.

Jouw resultaat

In deze training word jij sterker in veranderen. Concrete resultaten zijn:

 1. Zicht op eigen veranderstijl.
 2. Bewustwording van kwaliteiten, valkuilen en helpende, nog te ontwikkelen kwaliteiten.
 3. Kunnen accepteren, wat is zoals het is.
 4. Kunnen beïnvloeden wat niet acceptabel is.
  – Uitwerking van eigen cases.
  – Invloedstijlen kunnen toepassen + bijbehorende gespreksvaardigheden.
 5. Eigen doelen helder hebben.
  – Wie wil je zijn?
  – Waar wil je naartoe?
 6. Zicht op bron van eigen hardnekkig gedrag en deze kunnen her-kaderen.
 7. Door nieuw gedrag eigen doelen en wensen realiseren.
Ontvang vrijblijvend een voorstel

Vrijblijvend voorstel

Je kunt geheel vrijblijvend een voorstel ontvangen. Zo krijg je een idee van de In Company opzet. Het voorstel is helder en transparant. Graag bespreken we wat er nodig is om tot een goed voorstel te komen.

Ontvang een vrijblijvend voorstel

We gaan graag in gesprek om een zuiver resultaat te bereiken.

TRAINERS

Paul van der Velde
Paul van der VeldeSenior Trainer/coach
Lizelotte Wijn
Lizelotte WijnSenior Trainer/coach

Wordt ook één van de 15.000+ deelnemers van Global Edutainment

Hedendaagse trainingen om je carrière te bevorderen.