Stresspreventie

Garantie Global Edutainment: 100% gegarandeerd

 • Mentale weerbaarheid
 • Emotionele weerbaarheid
 • Innerlijk zelfvertrouwe

Korte beschrijving


Het geheim van de training Stresspreventie!
Het geheim van de training Stresspreventie zit verscholen in de methodiek waarop je wordt getraind. Je balans vinden in denken, voelen en doen voor je persoonlijk welzijn.

Wanneer je gestresst bent of tegen een burn-out aan zit is het lastig om met je werkdruk om te gaan. Het verleden speelt je parten en de toekomst wordt steeds ‘mistiger’. Een kleine verandering op je werk kan dan al enorme vormen aannemen in je denken waardoor je vast kunt lopen. Een overvolle agenda, conflictsituaties en het oplossen van andere problemen speelt je mentaal parten. De berg werkzaamheden die in je gedachten aanwezig is, begint een ‘realiteit’ te worden met alle mogelijke gevolgen van dien.

Is psychisch verzuim een knelpunt binnen de organisatie?

Laat het niet zover komen!
In de training ga je aan het werk met verschillende benaderingen. Je zult mentaal en emotioneel weerbaarder zijn. Je zult je blokkades en onbewuste faalangst herkennen en hier alert op reageren. Je gaat bewuster om met je gedachten en gevoelens. Je kunt jezelf mentaal en emotioneel sturen.

We zorgen voor een ongedwongen en prettige sfeer. De trainer leert je op een prettige manier praktijkvoorbeelden anders aan te pakken omdat hij ervaring heeft met vergelijkbare doelgroepen.

Tijdsbestek


De training stresspreventie duurt 1 dag.
Een dag duurt van 09:30 tot 17:00 uur, met daarin twee pauzes voor koffie/thee en een lunchpauze.

Naargelang de aard van de situatie kan in overleg een langer tijdsbestek worden afgesproken.

Programma


Indeling van de ééndaagse training Stress preventie

 • Associëren en dissociëren
 • Verbinden en onthechten
 • Matchen en mis-matchen van jezelf en je omgeving
 • Je emoties en blokkades transformeren

Resultaat


Resultaten van de ééndaagse training Stress preventie

 • Vrij zijn van de ellende die stress en burn-outs veroorzaken
 • Meer zelfvertrouwen en zelfrespect krijgen
 • Makkelijker kunnen ontspannen
 • Plezier op je werk en privé

Investeringsoverzicht


In-Company

Voor een In- Company training schrijven wij graag een offerte op maat na inventarisatie van de wensen.

Je kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken op nummer 0252 - 518 537 en 24/7 via info@gebv.nl.

Uitgebreide beschrijving


Gezonde en ongezonde stress
Je hebt 3 bronnen van stress waarin je gezonde en ziekmakende stress kunt ervaren: je omgeving, je lichaam en je geest.

Gezonde stress: Je zit in de auto en je denkt aan de werkzaamheden van vandaag. Het is druk op de weg. Zo nu en dan is er filevorming. Je pakt, terwijl je stapvoets rijdt, iets uit je koffer. Je oog vangt op dat de auto voor je ernstig dichtbij komt. In een reflex rem je. Oef, weer net goed afgelopen! Dankzij een gezonde stressreactie van het lichaam ben je hiertoe in staat. Gezonde stressreacties zijn nuttig.

Ziekmakende stress: De berg werkzaamheden in je gedachten begint een ‘realiteit’ te worden. Je loopt dagelijks tegen deze berg aan. “Nee” zeggen is lastig en de berg wordt almaar groter. Daar komt nog bij dat je merkt dat je sneller verkouden of grieperig wordt en door kleine dingen geïrriteerd raakt.

Stresssignalen en gevolgen van ongezonde stress

Wanneer bij een auto het rode lampje van de olie gaat branden los je dat niet op door het draadje naar het lampje los te trekken.”

Herken je stresssignalen en luister je er serieus naar? Soms is dit lastig en staan we niet stil bij onze eigen emotionele en lichamelijke reacties. We verschuilen ons soms achter een ‘masker’: “Met mij is er niets aan de hand”, ‘Ik kan het wel aan’ etc. Het gevolg? Langdurig ziekteverzuim en overspannenheid. We grijpen naar medicijnen wat vaak een tijdelijke oplossing is. Er zijn ook mensen die zich bewust zijn van de gevolgen van ongezonde stress en worden hierdoor juist nog meer ongerust waardoor de klachten toenemen. Zij gaan hun ‘uiterste best’ doen om niet in de stress te raken, waardoor er juist stress ontstaat. De vicieuze cirkel is daar.

Het is dus belangrijk om de stresssignalen niet te negeren en nog beter, ze te voorkomen.

Verschillende oorzaken van stress en de gevolgen
Oorzaken van stress kunnen zowel in de privé-sfeer als in het werk liggen. Je kunt onderscheid maken tussen externe en interne stressoren. Bij externe stressoren ligt het accent op oorzaken van buitenaf. Bij interne stressoren ligt het accent niet alleen op de gebeurtenis, maar juist op de manier waarop de situatie wordt ervaren.

De gevolgen van stress:

 • Lichamelijke en psychische klachten
 • Hoog ziekteverzuim
 • Frequent te laat komen
 • Beperkte inzetbaarheid vanwege klachten
 • Verminderde betrokkenheid en ‘wijzen’ naar het hoger management
 • Geringe verantwoordelijkheid
 • Verminderde productiviteit
 • Veel fouten en ongelukken
 • Conflicten, onderlinge irritaties, gespannen werksfeer
 • Besluiteloosheid

Relatie tussen overtuigingen, zelfvertrouwen en stress?
Wanneer je jezelf respecteert en om jezelf geeft zal je zelfvertrouwen hoger zijn dan wanneer je denkt dat je geen respect verdient. Het zelfvertrouwen verandert van tijd tot tijd nog wel eens. Soms voel je je goed over jezelf en over wie je bent, dan heb je veel zelfvertrouwen. Je zit goed in je vel. Een andere keer voel je je slecht over jezelf en heb je op dat moment een laag zelfvertrouwen. Deze veranderingen kunnen voor problemen zorgen. Met name wanneer deze veranderingen snel gebeuren met als gevolg stress.

Waar komt zelfvertrouwen vandaan?
Wat zit er nog verankerd in je onderbewustzijn? Waar je gaat of staat zie en hoor je informatie. Deze informatie heeft effect op hoe jij je voelt. Je bent omringd door allerlei mensen die een idee hebben over wie je bent of hoe ze willen dat je bent. Met name je ouders, leerkrachten, vrienden, TV, kranten, bladen etc. Ze vertellen allemaal wie je bent en hoe je moet zijn. Soms lijken ze allemaal andere dingen te zeggen.

Je ouders wilden vroeger dat je bepaalde kleding droeg, je vrienden daarentegen wilden dat je geheel andere kleding droeg en de tv zegt weer wat anders en de bladen, tja die zeggen weer wat anders. Naar wie luisterde je? Al die verschillen kunnen nog verankerd zitten in je onderbewustzijn en je een onbestemd gevoel geven.

Merk je dat je soms veel macht aan je omgeving geeft? Je maakt je dan afhankelijk. De omgeving bepaalt of jij je slecht of goed voelt. Het is dus belangrijk voor je om die persoon te worden die in zijn kracht kan blijven, ongeacht de omgeving.

In de training Stresspreventie leer je de vaardigheid om je gevoelens te veranderen en er controle over te krijgen.

Matchend en mismatchend gedrag
In onze communicatie lopen we vaak tegen weerstand op. Weerstand in de zin van onwil, maar ook weerstand omdat andere mensen een heel andere vorm van communiceren hebben dan jij. Dit kan het gevolg zijn van ‘matchend’ gedrag” of ‘mismatchend’ gedrag". Één van de sorteerstijlen die wij onderscheiden in de communicatie.

Voordat beide typen beschreven worden eerst een waarschuwende opmerking:

Als het over matchers en mismatchers gaat, lijkt het erop dat het gaat om twee typen personen. Echter, de meeste mensen vertonen beide gedragingen, waarbij de één wat meer voorkeur heeft voor matchend gedrag en de ander voor mismatchend gedrag. Voor het gemak van het onderscheiden van deze twee typen gedrag worden ze hieronder als persoonstyperingen beschreven. In werkelijkheid komen de typen als extremen niet zo vaak voor. Ze zijn altijd contextafhankelijk. Zo zullen er waarschijnlijk grote verschillen zijn in de thuis-context en de context van het werk.

Een voorbeeld:
Het is vrijdag en je hebt voor je mismatchende partner een goed glas wijn klaarstaan als hij thuiskomt. Hij ploft neer op de bank, ziet de wijn en de kaarsen en zegt: “Zo, dat gebeurt niet vaak zeg, lekker. Jammer dat we geen Franse kaas meer hebben.”

Je vraagt: “Hoe was het vandaag op je werk?’
Hij antwoordt: “Het was geen slechte dag, maar dat ene rapport heb ik toch niet afgekregen.”

Hoe de dag wel was en wat er wel gelukt of gebeurd is, daarover hoor je niets. Een mismatcher is vooral gericht op wat er ontbreekt of op wat er niet is.

Een matcher daarentegen richt zijn aandacht vooral op wat er is en heeft geen aandacht voor wat ontbreekt of voor wat er verder nog zou kunnen zijn. Niet alleen in taalgebruik, maar ook in het gedrag wordt het onderscheid zichtbaar. Een mismatcher reageert niet alleen door ontkennende termen, hij heeft ook de neiging het tegenovergestelde te doen van wat hem wordt gevraagd. Op een matcher kan een mismatcher soms als bot of onbehouwen overkomen terwijl de mismatcher helemaal niet de intentie heeft om bot of onbehouwen te zijn. Omgekeerd vind de mismatcher het vaak overdreven wat de matcher communiceert.

Door je bewust te worden van het matchende en mismatchende taalgebruik en eventueel daaraan gekoppeld gedrag, kun je daar wat mee doen.

Nog een voorbeeld:
Stel je moet samenwerken met iemand die altijd en eeuwig commentaar heeft. Grote kans dat deze collega een typische mismatcher is. Nu moeten jullie tweeën met een voorstel komen omtrent de viering van het zoveeljarig bestaan van het bedrijf. Je ziet al helemaal voor je dat elk voorstel dat jij doet, de grond in wordt geboord.

“Zeg Jansen, ik zat te denken om een swingende big band in te huren voor een gezellige muzikale omlijsting.”
“Hoe kom je op zo’n idee, Pietersen!”

Dat schiet dus niet erg op en al helemaal niet omdat er niet wordt aangegeven wat dan wel een aardig alternatief kan zijn voor de muzikale omlijsting, of zelfs dat er muziek moet zijn.

Hoe dan wel?
De oplossing is de mismatcher de ruimte te geven om te kunnen ‘kiezen’. Zonder die ruimte kan de mismatcher nergens tegen ingaan of een voorstel beoordelen in de typisch voor hem ontkennende manier van praten.

“Zeg Jansen, ik zat te denken aan een muzikale omlijsting van het geheel. We zouden misschien een big band kunnen inhuren, of wat denk je van de plaatselijke fanfare? Of Marco Borsato?”
“Fanfares zijn voor imbecielen en Marco Borsato is veel te duur, Pietersen.”

Daarmee geeft de mismatcher aan wat hij niet wil en kun je ervan uitgaan dat hij niet onwelwillend tegenover een big band staat en daarmee ook wel wat voelt voor muziek.

Meegesleept worden
Een matcher zal heel enthousiast zijn en kan worden meegesleept door iemand die blij is, maar kan zich even makkelijk laten meeslepen door iemand die in een depressie zit. Voor een matcher is het nuttig te leren mismatchen, zodat hij bewust aandacht gaat besteden aan die delen van een opdracht of klus die hij niet heeft uitgevoerd of geneigd is te vergeten. Ook is het nuttig voor een matcher om te leren 'neen' te zeggen en niet mee te gaan met bepaalde voorstellen. Voor een mismatcher is het nuttig te leren matchen en zich bewust te worden van wat hij of zij wel wil, wel goed vindt en wat optimisme in zijn kijk op de wereld te stoppen.

Als je je bewust wordt van je eigen taalkundige reacties en eventueel daaraan gekoppeld gedrag, zul je wellicht ontdekken dat je in bepaalde situaties overwegend matchend reageert en in andere situaties mismatchend. Het belangrijkste is dat je tussen beide gedragingen kunt kiezen, waardoor je je eenzijdigheid vermindert, want beide sorteerstijlen hebben hun voor- en nadelen.

Een eerdere ervaring zal voor een groot deel bepalen, hoe jij je in een volgende vergelijkbare situatie zult gedragen! Dat waarneming subjectief is en je op een bepaalde manier gebeurtenissen verwerkt, is een bekend gegeven. De subjectieve ervaring wordt in de hersenen omgezet in beelden, taal en gevoelens. Deze weergave wordt in het geheugen opgeslagen en zal bij een volgende, vergelijkbare situatie worden opgeroepen. Op deze wijze ontstaat een koppeling tussen een eerdere ervaring en een nieuwe situatie. De herinnering aan bijvoorbeeld een slechte presentatie voor een grote groep, zal bij iedere volgende presentatie spanning oproepen.

Wat levert een meerdaagse training stresspreventie je op
In de training leer je de mogelijkheid om bij jezelf wijzigingen in je innerlijke weergaven en in je gedrag te maken. Je gaat een groot aantal technieken in de praktijk toepassen. Technieken die op verschillende niveaus verandering in de representatie kunnen aanbrengen.

De resultaten:

 • Je krijgt inzicht in de betekenis en mogelijke gevolgen van stress
 • Inzicht in je persoonlijke stresssignalen en de signalen van anderen
 • Je bent je bewust van je persoonlijke, interne en externe stressbronnen
 • Je kunt de verschillende mogelijkheden om stress te voorkomen optimaal hanteren
 • Je hebt ervaring opgedaan met bewuste ontspanningsoefeningen
 • Je vertaalt jouw leerpunten naar je eigen praktijksituatie
 • Je stuurt je gedachten en overtuigingen
 • De manier waarop je situaties en contacten benadert verandert
 • Je kunt je conditionering en emoties transformeren
 • Je leert associëren en dissociëren.

De training ‘Stresspreventie’ bestaat uit meerdere trainingsdagen verdeeld over het jaar. Er wordt gewerkt met verschillende gedragsbenaderingen.

Onze ervaren trainer bouwt op een prettige manier praktijkvoorbeelden om in toepasbare technieken voor verandering, learning by doing. De trainer begrijpt de omstandigheden omdat hij veel ervaring heeft met stresspreventie.

Referenties


Contact & Service

Stel je vraag

 


Bel mij terug

 
Nieuwsbrief aanvragen

 

In-Company

Al onze trainingen en workshops zijn In-Company te verzorgen. Ook in de avond of in het weekend.

 • Lagere deelnemerskosten
 • Geen verloren reistijd
 • Vertrouwde omgeving
 • Optimale interactie

Meer weten?
Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Bel ons tijdens kantooruren: 0252 - 518 537

De volgende bedrijven kozen voor Global Edutainment:

ArvalGemeente Den haagAO ServicesABN AMRODe Noordwijkse SchoolChristelijke Basisschool Wakersduin
UMC UtrechtSint Franciscus GasthuisSt. Antonius ZiekenhuisSlingeland ZiekenhuisDeventer ziekenhuisLievensberg Ziekenhuis
KPNABN AMROTata SteelHanzehogeschool GroningenGemeente Den HaagASR Nederland
Gemeente SchiedamLuzac CollegeIBO instituut voor bedrijfskunde RabobankNationale NederlandenHEAD Verenigingsbureau
ICT bedrijf Rechterlijke OrganisatieWaterschap Reest en WiedenMonuta VerzekeringenNoorderpoortGemeente DalfsenGemeente Helmond
Advocaten PuntenVU medisch centrumConspect GroupGemeente DongeradeelLUMCElkerliek Ziekenhuis
FlevoziekenhuisFranciscus Ziekenhuis RoosendaalKennemer GasthuisLievensberg ZiekenhuisDeloitteAvans Hogeschool
TrespaFluorConspectDeltaDuoflexGemeente Cuijk
Gemeente SoestrabobankStart PeopleWladimiroff AdvocatenGemeente Midden-DrentheAMC Amsterdam
Groene Hart ZiekenhuisMaasstad ZiekenhuisStreekziekenhuis Koningin BeatrixErasmus MCHaga ZiekenhuisFontys Hogescholen
Bronovo ZiekenhuisSTAMM CMOWindesheimWindesheimNHTV
© 2014 Global Edutainment B.V.  - Webdesign door Bart Meinders